45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10 (phần 1)

  •   3,513
  • 22.831

Lãnh thổ Việt Nam qua từng thời kỳ là sự biến đổi không gian sinh tồn của người Việt, thể hiện bởi các triều đại chính thống được công nhận. Nó mang tính chất phức tạp, lúc bị mất lãnh thổ về các nhà nước khác, lúc xâm chiếm chinh phục được lãnh thổ mới.

Bộ sưu tập hình ảnh bản đồ Việt Nam từ những năm thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 19 dưới đây hy vọng giúp các bạn hiểu thêm về lịch sử phát triển của đất nước ta.

Bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 905

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 930

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 931

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 937

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 938

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 944

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 966 - 967

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 967

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 968

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 980

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1010

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1014

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1048

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10
Năm 1069

Cập nhật: 31/12/2018 Theo Ohay TV
  • 3,513
  • 22.831