NASA lựa chọn sinh viên làm đại sứ thiên văn

  •  
  • 606

46 sinh viên đã tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp đã được chọn để đại diện NASA tại địa phương của họ như những người tiếp nhận của sự kiện Năm thiên văn quốc tế của cơ quan NASA (IYA), trong chương trình Những đại sứ sinh viên.

Hai trong số những sinh viên đã được lựa chọn để tham gia buổi lễ khai mạc sự kiện IYA ở Pari trong tháng 1/2009. Những sinh viên đại diện cho NASA tại buổi lễ là Rebecca Holmes, một sinh viên năm thứ 2 của trường đại học North Carolina Chapel Hill, theo chuyên ngành vật lý và thiên văn, và Norberto Gonzalez, sinh viên năm 3 của trường Đại học Puerto Rico ở Arecibo với chuyên ngành sinh học.

Chương trình Những đại sứ sinh viên IYA được thiết kể để khuyến khích những sinh viên đã và sẽ tốt nghiệp tham gia vào hoạt động IYA và nảy sinh sự hứng thú về những khám phá của NASA trong vật lý học thiên thể, khoa học hành tinh và vật lý về mặt trời trong cộng đồng địa phương và vùng ngoại ô. Những sinh viên này sẽ là những người làm mẫu cho những người khác.

"NASA là thành viên chính trong buổi lễ của những hoạt động IYA của Mỹ", Hashima Hasan, người lãnh đạo việc giáo dục ngành vật lý học thiên thể và hoạt động công chúng của NASA ở Washington", nói. Chương trình đại sứ sinh viên chỉ là một trong nhiều hoạt động mà cơ quan đã lên kế hoạch cho những năm sắp tới.

Những đại sứ được lựa chọn từ hơn 150 đơn trực tuyến. Người nộp đơn phải là công dân nước Mỹ, là sinh viên chính quy và đã tham gia những hoạt động cùng mục đích với chương trình IYA của NASA.

National Space Grant Foundation sắp xếp quản lý chương trình Những đại sứ sinh viên IYA thông qua sự tài trợ từ NASA. Để biết thêm thông tin chi tiết về NASA và danh sách những đại sứ sinh viên hãy ghé thăm trang: http://astronomy2009.nasa.gov/

Bích Vân - PAC News dịch theo http://Astronomy2009.org

Trần Bá Hoàng Long
  • 606

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook