Người dân Hoa Kỳ muốn tiết kiệm năng lượng

  •  
  • 623

Rất nhiều người dân Hoa Kỳ đã thực hiện những biện pháp giảm việc sử dụng năng lượng và rất nhiều khác cũng có thể làm điều tương tự nếu họ có thể, theo khảo sát quốc gia do Đại học Yale và George Mason thực hiện.

Khoảng một nửa trong số 2.164 người dân Hoa Kỳ trưởng thành trong cuộc khảo sát tháng 9 và tháng 10 cho biết họ đã thực hiện những bước quan trọng để tiết kiệm năng lượng sử dụng trong nhà – và một số lượng đáng kể - khoảng 10 và 20% - cho biết họ đã lên kế hoạch tiết kiệm năng lượng trong năm tới. Gần 2/3 số người tham gia cho biết họ muốn mua ô tô tiết kiệm nhiên liệu, nhưng hơn 1/3 cho biết họ không đủ tiền để chi trả.

Anthony Leiserowitz, giám đáo Dự án về thay đổi khí hậu của Đại học Yale đồng thời là nhà nghiên cứu chính của cuộc khảo sát, cho biết: “Rất nhiều người dân Hoa Kỳ đã sẵn sàng, mong muốn và đủ khả năng tiết kiệm năng lượng tại nhà và trên đường. Một số khác đã sẵn sàng và mong muốn nhưng cần trợ giúp. Chiến lược quốc gia nhằm bảo tồn năng lượng và đầu tư vào hiệu quả sử dụng năng lượng sẽ nhận được sự trợ giúp của người dân Hoa Kỳ”.

Trong khi tiết kiệm tiền là lý do phổ biến nhất khiến người dân thực hiện những biện pháp tiết kiệm năng lượng – bao gồm cắt điện gác mái, đưa máy điều nhiệt về chế độ tiết kiệm năng lượng và mua ô tô tiết kiệm nhiên liệu – thì một lượng lớn những người tham gia cho biết động cơ của họ bao gồm nỗ lực giảm hiện tượng ấm lên toàn cầu, mong muốn hành động một cách nhân văn, và thực hiện những biện pháp tiết kiệm năng lượng khiến họ cảm thấy thoải mái hơn. Những người tham gia cũng cho biết họ tin rằng thực hiện những biện pháp tiết kiếm năng lượng sẽ cải thiện – chứ không làm giảm – chất lượng cuộc sống.

Người dân Hoa Kỳ mong muốn thực hiện những biện pháp tiết kiệm năng lượng. (Ảnh: whitehorsedc.gov.uk)

Edward Maibach, giáo sư và giám đốc của Trung tâm thay đổi khí hậu của George Manson đồng thời là là nhà nghiên cứu của nghiên cứu, cho biết: “Dữ liệu này cho thấy một số lượng lớn người dân Hoa Kỳ rất muốn sử dụng ít năng lượng hơn và họ có rất nhiều lý do để làm vậy. Chúng tôi cho rằng khảo sát này cũng chấm dứt quan niệm rằng người dân Hoa Kỳ cảm thấy việc tiết kiệm năng lượng là một hành động hy sinh. Ngược lại, rất nhiều người tin rằng tiết kiệm năng lượng sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của họ”.

Khảo sát cũng cho thấy về hiệu quả sử dụng năng lượng và những rào cản bảo tồn năng lượng là những mối quan tâm lớn nhất của một số lượng lớn người dân Hoa Kỳ. Chi phí tài chính – không thể chi trả để thực hiện những biện pháp tiết kiệm năng lượng – là rào cản quan trọng nhất đối với việc cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong những gia đình hoa Kỳ. Điều này đặc biết đúng đối với những người hiện có hệ thống sưởi hoặc làm lạnh trong nhà hoặc ô tô tiện lợi nhưng không tiết kiệm năng lượng.

Báo cáo kết luận rằng việc giảm thiểu rào cản này “có thể cần đến việc phát triển mô hình tài chính khác (nhằm giúp người dân thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng), ví dụ, cách những nhà cung cấp điện thoại cầm tay loại bỏ chi phí trả trước bằng cách giải quyết chi phí của điện thoại qua lệ phí dịch vụ hàng tháng”.

Khảo sát: “Tiết kiệm năng lượng tại nhà và trên đường: khảo sát về thói quen, ý định, động cơ và rào cản tiết kiệm năng lượng của người dân Hoa Kỳ” do Trung tâm luật và chính sách môi trường của Yale, Quỹ Surdna, Dự án 11 Giờ, và Quỹ Pacific. Những người tham gia khảo sát hoàn thành hai bảng câu hỏi riêng rẽ, cách nhau hai tuần.

Bản copy của báo cáo thể tải xuống từ địa chỉ: http://climatechange.gmu.edu.

G2V Star (Theo ScienceDaily)
  • 623

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook