Người nặng cân thường giỏi phân biệt mùi vị thức ăn

  •  
  • 311

Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Đại học Portsmouth (Anh) phát hiện khi phân biệt mùi vị thức ăn, người có trọng lượng cơ thể nặng thường nhạy bén hơn người trọng lượng cơ thể nhẹ.


Ảnh minh họa. (nguồn internet)

Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa chỉ số trọng lượng cơ thể (BMI) với khứu giác khi con người đang đói hoặc đã no bụng.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu 64 đối tượng độ tuổi từ 18 đến 49. Trước tiên các nhà khoa học sử dụng phương pháp kiểm tra giá trị giới hạn để trắc nghiệm tình trạng khứu giác của những đối tượng thí nghiệm đối với những sản phẩm không phải là thức ăn.

Sau đó các nhà khoa học tiếp tục áp dụng phương pháp trắc nghiệm nhận biết để kiểm tra tình trạng nhận biết mùi vị thức ăn của các đối tượng thí nghiệm.

Kết quả phát hiện những đối tượng có chỉ số BMI cao mức độ nhạy cảm của khứu giác đối với mùi vị thức ăn cao hơn so với những đối tượng có chỉ số BMI thấp.

Tuy nhiên, những đối tượng có chỉ số BMI cao mức độ nhạy cảm của khứu giác đối với sản phẩm không phải là thức ăn lại rất kém.

Từ kết quả nghiên cứu trên các nhà khoa học suy đoán những người trọng lượng cơ thể nặng đặc biệt nhạy cảm với mùi vị thức ăn.

Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện sau khi ăn no bụng, mức độ nhạy cảm của khứu giác đối với mùi vị thức ăn ở những đối tượng điều tra còn cao hơn.

Các nhà khoa học cho rằng, sở dĩ như vậy là vì sau khi ăn no bụng, cơ thể sẽ tự động phân biệt và từ chối những thức ăn không còn nhu cầu nữa để đảm bảo sự cân bằng năng lượng.

Nghiên cứu phát hiện thêm con người thường đánh giá thấp về khả năng khứu giác của bản thân.

Theo Vietnam+
  • 311