Những con tôm hùm có hình thù kỳ lạ nhất thế giới

  • 4,33
  • 9.816

Chiêm ngưỡng những con tôm hùm bị đột biến mang màu sắc, những chiếc càng khác lạ từng được tìm thấy ở bang Massachusett, Mỹ.

Một con tôm hùm đột biến được tìm thấy vào ngày 27/5/2009
Một con tôm hùm đột biến được tìm thấy vào ngày 27/5/2009

Tôm hùm đột biến có một nửa biến đổi thành màu trắng được tìm thấy ngày 15/12/2008
Tôm hùm đột biến có một nửa biến đổi thành màu trắng được tìm thấy ngày 15/12/2008

Tôm hùm xanh được phát hiện ở Massachusett, Mỹ ngày 14/5/2011
Tôm hùm xanh được phát hiện ở Massachusett, Mỹ ngày 14/5/2011

Một con tôm hùm càng có 3 nanh càng được bắt ngày 17/7/2010
Một con tôm hùm càng có 3 nanh càng được bắt ngày 17/7/2010

Tôm hùm vàng được tìm thấy vào ngày 30/8/2011
Tôm hùm vàng được tìm thấy vào ngày 30/8/2011

Một con tôm hùm mọc càng thay thế được tìm thấy ngày 23/7/2008
Một con tôm hùm mọc càng thay thế được tìm thấy ngày 23/7/2008

Tôm hùm có càng như móng vuốt gà được tìm thấy ở Massachusett ngày 18/7/2007
Tôm hùm có càng như móng vuốt gà được tìm thấy ở Massachusett ngày 18/7/2007

Chiếc càng tái sinh của con tôm hùm bị đột biến được tìm thấy ngày 23/7/2008
Chiếc càng tái sinh của con tôm hùm bị đột biến được tìm thấy ngày 23/7/2008

Theo Giáo dục
  • 4,33
  • 9.816

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook