Những đồng tiền đúc dầu tiên

  • 1.822

Tiền cổ Trung Quốc

Việc dùng tiền phát triển nhanh chóng cùng với sự phát triển của các quốc gia, có nhiệm vụ quản lý của cải dư thừa được tạo ra bởi việc bóc lột nô lệ, nông nô hoặc nông dân, và việc trao đổi giữa các vùng cách xa nhau cũng như việc cướp bóc của những dân tộc láng giềng.

Trong rất nhiều loại hàng hóa được dùng làm tiền tệ ở xã hội cổ xưa (vải dệt và hạt ca cao ở các Vương quốc Maya và Aztec, ốc tiền và vàng của các Vương quốc miền Tây châu Phi, sắt thỏi của người Hitite, đại mạch và lúa mì ở vùng Lưỡng Hà, lúa mì và đồng ở Ai Cập, kê và lụa ở Trung Hoa) thì tiền tệ đúc là loại đặc biệt đáng chú ý vì nó còn tiếp tục được dùng cho đến ngày nay.

Ban đầu, tiền đúc chỉ là một dạng riêng của tiền kim loại. Ở Trung Hoa, trước ngày tiền đúc lưu hành, và thậm chí ngay cả sau khi tiền đúc xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ IV trước Công nguyên, những đồ vật có hình dáng cái mai và con dao đã được dùng làm tiền. Những đồng tiền đúc đầu tiên được đúc ở thế kỷ thứ VII trước Công nguyên tại Tiểu Á và tại Hy Lạp, nơi một số thành phố đến khi ấy còn dùng những thỏi kim loại làm tiền. Những mảnh bạc nhỏ hình vuông khá mỏng, được rập theo những môtíp khác  nhau, đã được dùng tại Ấn Độ vào khoảng cùng thời gian đó và cho đến ngày du nhập tiền đúc ở thế kỷ thứ IV trước Công nguyên.

Cập nhật: 12/12/2005 H.T tổng hợp
  • 1.822

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook