Những hình ảnh độc về miền Nam Việt Nam năm 1969 nhìn từ máy bay

  •  
  • 10.140

Tượng Phật Trắng Nha Trang, làng chài ven biển miền Trung, thị trấn bên sông ở Phan Rang... là loạt ảnh hiếm về miền Nam Việt Nam năm 1969 nhìn từ máy bay.

Cảnh làng xóm và ruộng đồng ở Khánh Hòa nhìn từ máy bay, miền Nam Việt Nam năm 1969. Loạt ảnh do cựu nhân viên không lực Mỹ Bernie Dahlen thực hiện. Làng chài ven biển miền Trung. Một thị trấn gần Phan Rang. Khu vực ngoại ô Đà Nẵng năm 1969. Căn cứ không quân Đà Nẵng. Căn cứ không quân Biên Hòa. Căn cứ không quân ở Kontum. Toàn cảnh thành phố Nha Trang nhìn từ hướng biển. Nha Trang nhìn từ phía Nam. Nha Trang nhìn từ phía Nam. Căn cứ không quân ở Nha Trang. Tượng Phật Trắng trên đồi Trại Thủy ở Nha Trang. Nha Trang nhìn từ phía Tây. Một vụ oanh tạc của không quân Mỹ tại một khu rừng ở miền Nam Việt Nam.

Cảnh làng xóm và ruộng đồng ở Khánh Hòa nhìn từ máy bay, miền Nam Việt Nam năm 1969
Cảnh làng xóm và ruộng đồng ở Khánh Hòa nhìn từ máy bay, miền Nam Việt Nam năm 1969. Loạt ảnh do cựu nhân viên không lực Mỹ Bernie Dahlen thực hiện.

Làng chài ven biển miền Trung.
Làng chài ven biển miền Trung.

Một thị trấn gần Phan Rang.
Một thị trấn gần Phan Rang.

Khu vực ngoại ô Đà Nẵng năm 1969.
Khu vực ngoại ô Đà Nẵng năm 1969.

Căn cứ không quân Đà Nẵng.
Căn cứ không quân Đà Nẵng.

Căn cứ không quân Biên Hòa.
Căn cứ không quân Biên Hòa.

Căn cứ không quân ở Kontum.
Căn cứ không quân ở Kontum.

Toàn cảnh thành phố Nha Trang nhìn từ hướng biển.
Toàn cảnh thành phố Nha Trang nhìn từ hướng biển.

Nha Trang nhìn từ phía Nam.
Nha Trang nhìn từ phía Nam.

Nha Trang nhìn từ phía Nam.
Nha Trang nhìn từ phía Nam.

Căn cứ không quân ở Nha Trang.
Căn cứ không quân ở Nha Trang.

Căn cứ không quân ở Nha Trang.2Tượng Phật Trắng trên đồi Trại Thủy ở Nha Trang.
Tượng Phật Trắng trên đồi Trại Thủy ở Nha Trang.

Nha Trang nhìn từ phía Tây.
Nha Trang nhìn từ phía Tây.

Một vụ oanh tạc của không quân Mỹ tại một khu rừng ở miền Nam Việt Nam.
Một vụ oanh tạc của không quân Mỹ tại một khu rừng ở miền Nam Việt Nam.

Cập nhật: 28/04/2016 Theo Citinews
  • 10.140