Những hình ảnh mới nhất về Việt Nam chụp từ ngoài vũ trụ

  •   3,52
  • 15.000

Vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 đang hoạt động tốt và liên tục gửi về những hình ảnh về nhiều địa điểm trên thế giới, đặc biệt là những địa điểm trên khắp đất nước Việt Nam.

Vệ tinh viễn thám mặt đất đầu tiên của Việt Nam VNREDSat-1 đã được phóng thành công lên quỹ đạo từ bãi phóng ở Guyana thuộc Pháp ngày 7/5. Ngày 9/5, vệ tinh VNREDSat-1 đã gửi về những bức ảnh đầu tiên chụp mặt đất và liên tục có những bức ảnh chất lượng cao, sắc nét chụp nhiều địa điểm ở VIệt Nam cũng như trên thế giới.

Những hình ảnh về Tổ quốc Việt Nam chụp từ VNREDSat-1:

Những hình ảnh mới nhất về Việt Nam chụp từ ngoài vũ trụ
Bức ảnh đầu tiên VNREDSat-1 chụp Hà Nội được gửi về ngày 9/5

Những hình ảnh mới nhất về Việt Nam chụp từ ngoài vũ trụ
Khu vực đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy - Hà Nội)

Những hình ảnh mới nhất về Việt Nam chụp từ ngoài vũ trụ
Quảng trường Ba Đình nhìn từ trên cao.

Những hình ảnh mới nhất về Việt Nam chụp từ ngoài vũ trụ
Hình ảnh cố đô Huế do VNREDSat-1 ghi lại

Những hình ảnh mới nhất về Việt Nam chụp từ ngoài vũ trụ
Thành phố Đà Nẵng

Những hình ảnh mới nhất về Việt Nam chụp từ ngoài vũ trụ
Hình ảnh Nha Trang do vệ tinh chụp.

Những hình ảnh mới nhất về Việt Nam chụp từ ngoài vũ trụ
Bờ Đông và Bờ Tây đảo Phú Quốc.

Theo petrotimes
  • 3,52
  • 15.000

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook