Những thắc mắc về cốt lõi của lực hút trái đất & trường không - thời gian

  •   3,19
  • 15.350

Theo như hai nhà Bác học Newton và Einstien đã chứng minh về lực hút trái đất cũng như trường không thời gian, tạo ra trọng tâm và trọng lượng vật thể. Điều đó chứng minh một điều ngược lại rằng, nếu trái đất không có lực hút thì vạn vật trên thế gian này sẽ bay lơ lững.

Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn đầy đủ và thắc mắc: Tại sao trái đất lại có lực hút(hấp dẫn) như vậy, nguyên lý hút như thế nào? Và có phải vì lực hút trái đất nên gần như sấm sét chỉ đánh xuống mặt đất? Sấm sét tạo tia lửa điện có đánh ngược lên trên không?

Còn trường không-thời gian sẽ võng xuống khi một vật từ trên cao rơi xuống theo trọng tâm trái đất, vậy nó có võng lên khi bắn một vật lên trên không? Xét thấy có vẻ hợp lý, nhưng chưa cụ thể cho lắm.

Qua thời gian tôi suy nghĩ, lực hút trái đất có hay chăng từ một điểm lõi ngay tâm địa cầu và có tính truyền điện, truyền âm và phản quang. Tất cả vật thể trừ các chất khí đều có trọng lượng riêng và khối lượng riêng, là do cùng chung một điểm với điểm của trái đất. Tôi có thể tạm gọi điểm này là điểm chết địa cầu. Chính điểm này đã tạo ra trọng tâm, lực hút, lực quán tính, gia tốc...

Vì vậy tôi có thể khẳng định về sự bay lên và rớt xuống của vạn vật như sau:

- Bay lên: Cần phải có điểm lớn hơn điểm chết trái đất.

- Rớt xuống: cần phải có điểm nhỏ hơn điểm chết trái đất.

- Lơ lững: Cần phải có điểm bằng với điểm chết trái đất.

Có thể đây chỉ là một gĩa thuyết chưa được minh chứng bằng các công thức tóan lý cụ thể, nhưng tôi phát hiện thấy rằng vạn vật đều phải cần một điểm để xuất phát và một điểm để kết thúc.

Rất mong độc gỉa xem xét và bình luận. Chân thành cám ơn.

Vĩnh Đệ ([email protected])
  • 3,19
  • 15.350

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook