Phát hiện loài thực vật mới ở Quảng Bình

  • 2.182

Các nhà khoa học đã phát hiện loài thực vật mới gần khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Phát hiện loài thực vật mới ở Quảng Bình
Hình thái chung của Aristolochia quangbinhensis Do. (Ảnh: Nghiêm Đức Trọng/vnmn.ac.vn)

Loài mới là Phòng kỷ Quảng Bình Aristolochia quangbinhensis Do, thuộc chi Aristolochia, chi phụ Isotrema (họ Aristolochiaceae). Chúng được nhóm khoa học Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cùng các đồng nghiệp phát hiện dưới tán rừng gần với khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Theo website của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, đặc điểm của Phòng kỷ Quảng Bình là phiến lá hình ellip đến elip thuôn; cuống cụm hoa dài 1,5- 2cm; đài hình chuông; bao hoa không có các chấm màu và gân song song, bao hoa 3 thùy không đều nhau, mép các thùy cuộn tròn.

Các loài trong chi Aristolochia thường được sử dụng trong nền y học dân tộc của Việt Nam và Trung Quốc. Đây cũng là nhóm thực vật có vai trò quan trọng trong nghiên cứu đồng tiến hóa của sinh giới.

Theo VNE
  • 2.182

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook