Phát hiện mới về hoạt động của protein

  • 592

Các protein đảm bảo các chức năng khác nhau cơ bản trong cơ thể, hoạt động của chúng phụ thuộc một phần vào cách chúng di chuyển. Các di chuyển này thường được lái bởi một lớp nước mỏng bao quanh, nước hydrat hoá. Tuy nhiên, một số protein lại không phản ứng như thường lệ dưới tác động của nước.

Màng sinh học lipit màu đỏ và lớp hydrat hoá màu xanh (Ảnh: tempsreel.nouvelobs.com)
Các protein là những phân tử được cấu thành từ một loạt các các axit amin tạo thành các chuỗi có thể gồm hàng tẳm yếu tố. Chúng đảm đương các chức năng rất khác nhau, từ vận chuyển ôxy tới bảo về cơ thể (các kháng thể). Vai trò của chúng phụ thuộc vào cấu tạo của chúng nhưng cũng phụ thuộc vào sự xếp đặt 3 chiều của phân tử cũng như tính động của chúng. Nước hydrat hoá bao quanh protein từ lâu đã được coi như là “chủ” của protein, bởi nó áp đặt các chuyển động của phân tử, tức là tính động cảu phân tử. Như vậy, khi nước hydrat hoá đông lại, thì protein cũng đông lại; nếu nước hydrat hoá trở lại lỏng bình thường thì protein cũng ở trạng thái bình thường. Theo cách này, môi trường tế bào có thể điều chỉnh tính động cảu một protein và như vậy là điều chỉnh chức năng của nó. Cho tới nay, người ta chấp nhận rằng ưu thế của nước về hoạt động là chung cho mọi loại protein.

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế vừa chỉ ra rằng một sự thay đổi nhỏ trong tính động của nước không ảnh hưởng tính động của protein, trái ngược với những gì quan sát được đối với các protein. Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng tính động của protein rất có thể được điều khiển bởi môi trường lỏng. Như vậy, hoạt động sinh học của một protein trong tế bào có thể được kiểm soát thông qua sự di chuyển của một môi trường lỏng, chẳng hạn như di chuyển từ một vùng chứa các chất lipit rắn tới một vùng nhiều lipit linh hoạt hơn.

Khám phá này được coi là cơ bản để nghiên cứu y học và phát triển các liệu pháp mới. Thực vậy, hơn nửa dược phẩm hiện nay liên quan đến protein, nó cũng là mục tiêu nghiên cứu. Do vậy việc biết được cách thúc hoạt động của protein là rất quan trọng.

NACESTI

Cập nhật: 16/11/2007 Theo Sciences et Avenir.com, vista.gov.vn
  • 592

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook