Phát hiện thêm bốn loài chuồn chuồn chưa từng biết đến

  •   42
  • 1.172

Ngày 11/9, ông Tim Kinght thuộc tổ chức Wildlife At Risk - WAR cho biết, một nhà côn trùng học Việt Nam đã tình cờ phát hiện bốn loài chuồn chuồn và chuồn chuồn kim mới trên đảo Phú Quốc.

Trong khi khảo sát bướm ở Phú Quốc từ tháng 4 - 7/2007, nhóm của chuyên viên sinh học Bùi Hữu Mạnh đã phát hiện được bốn loài chuồn chuồn mới trên đảo. Bốn loài này chưa từng được ghi nhận trước đó ở Việt Nam. Các tên khoa học của bốn loài mới được ghi nhận gồm: Rhyothemis obsolescens, Lyriothemis mortoni, Pseudagrion williamsonii, Prodasineura auricolor.

Những khám phá mới nhất này cung cấp thêm bằng chứng khẳng định đảo Phú Quốc là một kho tàng các loài động vật và thực vật chưa được khám phá của quốc gia, khu vực và thậm chí là toàn cầu. Ví dụ, Lyriothemis mortoni, là loài cực hiếm và chỉ được ghi nhận ở một vài khu vực ở Đông Nam Á.

Đáng kể là loài Rhyothemis obsolescens xuất hiện phổ biến ở đảo Phú Quốc. Tuy nhiên loài này chưa được ghi nhận trong danh mục chính thức của Việt Nam, điều đó cho thấy các cuộc khảo sát về hệ sinh thái là rất cấp thiết.

Hiện tại chỉ trong năm vừa qua, hơn 50 loài chuồn chuồn và chuồn chuồn kim đã được ghi nhận ở đảo Phú Quốc, chủ yếu tìm được thông qua cuộc khảo sát về bướm do tổ chức phi chính phủ Wildlife At Risk - WAR tài trợ.

Pseudagrion williamsonii.
Bốn loài chuồn chuồn mới vừa được phát hiện trên đảo Phú Quốc, loài Pseudagrion williamsonii.

Lyriothemis mortoni
Loài Lyriothemis mortoni

Prodasineura auricolor
Loài Prodasineura auricolor

Rhyothemis obsolescens
Loài Rhyothemis obsolescens

Tin: Hương Cát; Ảnh: Bùi Hữu Mạnh

Theo Vietnamnet
  • 42
  • 1.172

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook