Vi khuẩn-côn trùng

  • Virus mới tại châu Phi nguy hiểm thế nào?

    Virus mới tại châu Phi nguy hiểm thế nào?
    Marburg là virus bắt nguồn từ dơi ăn quả ở châu Phi, lây lan từ người sang người qua dịch thể hô hấp, gây bệnh xuất huyết "giống ma" với tỷ lệ tử vong gần 90%.