Phát hiện thêm hóa thạch xương hàm 10 triệu tuổi tại Kenya

  • 289

Các nhà nghiên cứu ở Kenya đã phát hiện ra một xương hàm 10 triệu tuổi được cho là thuộc về một chủng loài vượn lớn mới. Loài vượn này có thể là tổ tiên sau cùng của loài tinh tinh và con người.

Nhóm khoa học hỗn hợp Kenya và Nhật Bản đã khám phá ra những mảnh xương vào năm 2005 cùng với 11 cái răng khác tại một vỉa núi lửa ở miền Bắc Kenya.

Tiến sĩ Fredrick Kyalo Manthi, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện bảo tàng quốc gia Kenya giải thích rằng khám phá hóa thạch này có nghĩa là các nghiên cứu có thể xác định được thời điểm mà loài vượn lớn tồn tại. Góp phần củng cố thêm học thuyết gây tranh cãi rằng sự tiến hóa của vượn thành người có thể xảy ra tại châu Phi.

Trước khám phá này, còn có một chứng tích hóa thạch nhỏ củng cố thuyết tiến hóa của Charles Darwin. Tuy vậy, theo một số chuyên gia, phát hiện này cho rằng tổ tiên của loài vượn và người ở châu Phi có lẽ đã tiến hóa ở tại lục địa đen này.

CTNN

Cập nhật: 16/11/2007 Theo AP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 289

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook