Phát hiện thú vị về chiến lược duy trì nòi giống của loài cá sọc ngựa

  •  
  • 2.914

Các nhà khoa học thuộc trường đại học Sheffild vừa công bố một phát hiện thú vị về chiến lược duy trì nòi giống của loài cá sọc ngựa (zebrafish).

Cá sọc ngựa
Cá sọc ngựa

Họ thực hiện một thí nghiệm nhốt một cá cái và 2 cá đực vào cùng một bể nhưng ngăn cách bởi tấm lưới. Một trong 2 cá đực là cá đầu đàn và con còn lại có kích cỡ nhỏ hơn. Cá cái có thể “ngửi” thấy mùi của 2 cá đực nhưng chúng không thể tiếp cận với nhau trong vòng 24h. Sau đó họ cho cá cái và 2 cá đực cùng tiếp xúc, cá cái đẻ trứng và cá đực thụ tinh trứng được đẻ dưới đáy bể.

Các nhà khoa học nhận thấy cá đực cố gắng tiếp cận vị trí gần nhất cá cái khi nó sẵn sàng đẻ trứng. Càng tiến sát con cái, cơ hội thụ tinh cho trứng càng tăng lên. Khi kiểm tra số cá con, họ nhận thấy đúng như dự đoán, số lượng trứng được thụ tinh do cá đầu đàn lớn hơn so với số lượng được thụ tinh do con đực còn lại. Nhưng những con đực yếu thế có cơ hội tốt nhất để làm bố lại là những con đực nhỏ nhất.

Điều này có thể lý giải vì các con đực có kích cỡ nhỏ bé hơn là những con khôn ngoan và chúng linh hoạt hơn, chúng có thể len vào giữa con cái và con đực lớn hơn.

Điều này từ lâu đã được nghiên cứu rộng rãi trong khoa học, nhất là trong các nghiên cứu về di truyền học.

 

 

Phạm Thị Bích Thu
  • 2.914