Phòng xa

  • 496

Một tên kẻ cắp quen mặt lảng vảng bên cạnh một bà đi chợ. Bà này vội kêu ầm ĩ:

- Ối trời ơi! Kẻ cắp! Kẻ cắp!

Tên kẻ cắp giật mình đánh thót, chạy biến mấy. Mọi người đổ xô đến:

- Nó lấy gì của bà rồi?

Bà kia thản nhiên đáp:

- Nào nó đã lấy gì được của tôi đâu! Nhưng tôi kêu trước đi là vừa!

Sưu tầm
  • 496

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook