Phục hồi loài rùa Quản Đồng

  • 1.258

Cơ quan động vật biển của NOAA và Cơ quan cá và đời sống hoang dã Hoa Kỳ đã công bố rằng kế hoạch phụ hồi bộ phận rùa biển Quản Đồng (hay rùa đầu to) Tây Bắc Đại Tây Dương. Loài vật này nằm trong danh mục bị đe dọa dưới Đạo luật về những loài vật có nguy cơ tuyết chủng của Hoa Kỳ.

Jim Balsiger, quyền quản lý của Cơ quan động vật biển của NOAA, cho biết: “Rùa Quản Đồng gặp rất nhiều mối đe dọa trong nước và quốc tế, và hàng nghìn con chết hàng năm trên thế giới. Kế hoạch này sẽ giúp các cơ sở và đối tác của chúng ta bảo vệ và hồi phục loài vât này bằng cách cung cấp kế hoạch chi tiết để ngăn chặn những mối đe dọa đối với loài rùa biển này ở vùng Tây Bắc Đại Tây Dương”.

Kế hoạch này xem xét và bàn bạc về hệ sinh thái của loài vật, tình trạng và xu hướng của loài vật, cũng như nhận biết những mối đe dọa đối với rùa Quản Đồng ở vùng Tây Bắc Đại Tây Dương. Bản kế hoạch đưa ra một chiến lược phục hồi để ngăn chặn những mối đe dọa đó, dựa trên khoa học tiên tiến, đồng thời bao gồm mục tiêu và tiêu chuẩn phục hồi. Thêm vào đó, bản kế hoạc hcũng đưa ra những hành động cần thiết để ngăn chặn những mối đe dọa đối với loài vật này.

Rùa Quản Đồng (Ảnh: NOAA)

Bản kế hoạch phục hồi ban đầu đối với loài rùa Quản Đồng được thông qua ngày 19 tháng 9 năm 1984. Bản kết hoạch này là một kế hoạch cho nhiều loài bao gồm sau loài rùa biển tại Hoa Kỳ. Ngày 26 tháng 12, kết hoạch phục hồi riêng rẽ cho bộ phân rùa biển Quản Đồng Hoa Kỳ tại Đại Tây Dương được thông qua. Năm 2001, Cơ quan động vật biển của NOAA và USFWS, cùng chia sẻ quyển quản lý rùa biển, khởi đầu quá trình duyệt lại kết hoạch phục hồi rùa Quản Đồng lần thứ hai.

Sam D. Hamilton, giám đốc khu vực Đông Nam USDWS cho biết: “Báo cáo này vạch rõ những mối đe dọa mà rùa biển gặp phải và đưa ra một số phương pháp mới để kiểm soát tình hình. Nó sẽ giúp tập trung những nỗ lực phục hồi cùng với các đối tác để cứu loài vật quý báu này”.

Bản kế hoạch rất có ý nghĩa vì nó nhận biết năm đàn rùa, gộp thành toàn bộ số rùa Quản Đồng tại Tây Bắc Đại Tây Dương, và mô tả những tiêu chuẩn phục hồi cụ thể cho từng đàn.

Rùa Quản Đồng ở Tây Bắc Đại Tây Dương đạt đến độ tuổi sinh đẻ sau 35 năm. Trong vòng đời của mình, chúng di chuyển và sống ỡ những vùng biển của một số quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ. Chúng gặp rất nhiều thách thức và đe dọa, bao gồm sự suy giảm nơi làm tổ, đánh bắt, và sự xuống cấp của môi trường biển. Phục hồi bất cứ loài vật nào cũng cần thời gian, nhưng đối với loài rùa Quản Đồng thời gian phục hồi còn lâu hơn vì độ tuổi trưởng thành muộn và sự phức tạp và nghiêm trọng của những mối đe dọa mà chúng phải đối mặt.

Cập nhật: 20/01/2009 G2V Star (Theo ScienceDaily)
  • 1.258

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook