Rùa ngoạm cổ chim bồ câu

  • 3,910
  • 5.229

Quá chủ quan khi nhìn thấy con rùa chậm chạp, một con chim bồ câu đã phải trả giá bằng mạng sống.

Theo Youtube, cảnh tượng dưới đây xảy ra trong một vườn thú ở Porto Alegre, Brazil.

 

Video: Youtube
  • 3,910
  • 5.229

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook