âm vọng

  • Dơi im lặng khi bay theo nhóm Dơi im lặng khi bay theo nhóm
    Chúng ta vẫn biết rằng dơi tạo ra một chiếc vợt tinh quái giúp chúng định hướng trong không gian. Nhưng hóa ra chúng đã vỗ cánh trong môi trường khá tĩnh lặng khi bay theo đàn.