Động Waitomo Glowworm

  • Những hang động nổi tiếng trên thế giới Những hang động nổi tiếng trên thế giới
    Những thay đổi về thời tiết, những cơn địa chấn, những tác động của thiên nhiên... qua thời gian dài đã tạo nên những hang động tự nhiên tuyệt vời trên thế giới khiến con người phải kinh ngạc.