đình làng cổ

  • Dấu tích đình làng cổ hơn 200 năm tuổi Dấu tích đình làng cổ hơn 200 năm tuổi
    Các nhà khoa học, chuyên gia khảo cổ vừa phát hiện dấu tích đình làng cổ có niên đại hơn 200 năm cùng hàng trăm hiện vật gốm cổ làm bằng đất nung, gốm sứ... tại khu vực Gò Đình, thị trấn Trà Xuân, huyện miền núi Trà Bồng.