đĩa khí

  • Bí ẩn về những ngôi sao trẻ gần lỗ đen Bí ẩn về những ngôi sao trẻ gần lỗ đen
    Bí ẩn về sự hình thành những ngôi sao trẻ dưới lực hấp dẫn khổng lồ của lỗ đen đã được một nhóm các nhà vật lý học thiên thể tại đại học St Andrews và Edinburgh tiết lộ.
  • Sự hình thành hành tinh trong đĩa khí Sự hình thành hành tinh trong đĩa khí
    Các phi hành gia giờ đây đã có thể nghiên cứu đĩa hình thành hành tinh quanh các ngôi sao trẻ giống Mặt Trời, từ đó tiết lộ chuyển động và sự phân phối khí ở vùng bên trong đĩa.