đường và cafe

  • Khoa học đằng sau thói quen cho đường vào cafe Khoa học đằng sau thói quen cho đường vào cafe
    Việc thích đồ ngọt không phải là lý do duy nhất chúng ta cho một chút đường vào cà phê hoặc trà. Theo các nhà khoa học, đường có vai trò rất quan trọng trong việc làm giảm vị đắng thông qua các tác động hóa học cơ bản.