đưa anh em song sinh lên iss

  • Thí nghiệm chưa từng có trong không gian Thí nghiệm chưa từng có trong không gian
    Cơ quan Hàng không - vũ trụ Mỹ (NASA) chuẩn bị thực hiện một thí nghiệm chưa từng có: gửi người em trong cặp song sinh lên Trạm không gian quốc tế (ISS) trong vòng một năm.