đấu tranh học lãnh đạo

  • Khả năng lãnh đạo là tố chất bẩm sinh hay do tôi luyện? Khả năng lãnh đạo là tố chất bẩm sinh hay do tôi luyện?
    Khả năng lãnh đạo là một tố chất bẩm sinh. Đây là kết luận của các nhà khoa học sau khi tiến hành nghiên cứu cá và dự đoán tình trạng bất ổn trong các nhóm xã hội động vật cũng như con người, khi vai trò tự nhiên bị đảo ngược.
  • Rùng mình tiên đoán hiểm họa năm 2016? Rùng mình tiên đoán hiểm họa năm 2016?
    Hai nhà tiên tri nối tiếng thế giới Vanga và Nostramadus đã đưa ra 1 loạt những dự báo về thế giới trong năm 2016 khiến không ít người hoang mang. Liệu trong những dự đoán đó có điều gì sẽ trở thành hiện thực?
  • Nhiễm "hơi lạnh" đám ma sẽ dễ mang bệnh? Nhiễm "hơi lạnh" đám ma sẽ dễ mang bệnh?
    Rất nhiều người kiêng đi đám ma khi cơ thể yếu, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già yếu, phụ nữ có thai vì sợ nhiễm hơi lạnh từ người chết sẽ sinh bệnh.