đầu đá khổng lồ

  • Nền văn minh bí ẩn ở Trung Mỹ Nền văn minh bí ẩn ở Trung Mỹ
    Đầu đá khổng lồ nằm rải rác trên khắp lãnh thổ là một trong những đặc điểm nổi bật của nền văn minh Olmec ở Trung Mỹ.
  • Kỳ bí những chiếc đầu đá Olmec Kỳ bí những chiếc đầu đá Olmec
    Trước khi người châu Âu khám phá ra châu Mỹ vào khoảng thế kỷ XV-XVI, đã có nhiều nền văn minh xuất hiện, phát triển rồi lụi tàn trên mảnh đất này.