đặng vũ tuấn sơn

  • Thế kỷ XXI có bao nhiêu nguyệt thực toàn phần? Thế kỷ XXI có bao nhiêu nguyệt thực toàn phần?
    Có khoảng 85 lần nguyệt thực toàn phần diễn ra trong toàn bộ thế kỷ XXI này (từ 2001 - 2100) - ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, CLB Thiên văn học trẻ Việt Nam cho biết.
  • Xem sao Thổ trong tháng 4 Xem sao Thổ trong tháng 4
    Ngày 21 - 22/4 tới đây sẽ xuất hiện mưa sao băng có tên là Lyrids, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư cho biết.