đẻ ngược

  • Xem 550 triệu năm tiến hóa của con người trong 1 phút Xem 550 triệu năm tiến hóa của con người trong 1 phút
    Trong 60 giây tới, bạn sẽ được lên cỗ máy thời gian để ngược dòng lịch sử về thăm tổ tiên con người từ hàng trăm triệu năm trước.
  • Sự sống di cư từ trái đất Sự sống di cư từ trái đất
    Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã nêu giả thuyết vi khuẩn có thể đã được đưa tới trái đất trên một sao chổi hoặc thiên thạch, gieo mầm cho sự sống ngày nay. Nhưng thuyết nguồn gốc sự sống ngoài vũ trụ (panspermia) đặt vấn đề ngược lại, rằng liệu trái đất có thể cung cấp sự sống cho các thế giới khác không?