đền tháp cổ

  • Phát hiện độc đáo ở tháp cổ Po Dam Phát hiện độc đáo ở tháp cổ Po Dam
    Bảo tàng Bình Thuận phối hợp với Trung tâm khảo cổ học (thuộc Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ) đã khai quật nhóm đền tháp Po Dam (Pô Tằm), ở H.Tuy Phong (Bình Thuận), phát hiện những giá trị độc đáo.
  • Vén màn bí mật về những đền tháp cổ ở Cát Tiên Vén màn bí mật về những đền tháp cổ ở Cát Tiên
    Những tháp Chăm, những ngôi đền Phù Nam rồi di tích Cát Tiên, tất cả dù hiện hữu hay lộ ra qua khảo cổ học, vẫn để một câu hỏi lơ lửng lâu nay: Vật liệu xây dựng từ đâu, hay giả thiết rằng người xưa đã xếp gạch lên rồi nung ngu