định giá

  • Tại sao kim cương càng lớn càng khó định giá? Tại sao kim cương càng lớn càng khó định giá?
    Một trong những sự kiện làm chấn động thế giới trong năm 2015 đó là việc các thợ mỏ của công ty Lucara Diamond tại Botswana tìm ra viên kim cương lớn nhất thế giới (1.111-cara) trong vòng 100 năm qua.