đồng tính luyến ái

  • Đồng tính luyến ái thời Ai Cập cổ đại Đồng tính luyến ái thời Ai Cập cổ đại
    Thực tế, đồng tính luyến ái không hề xa lạ trong các nền văn minh đầu tiên được biết đến bởi nhân loại như Ai Cập cổ, quan trọng hơn điều này không được coi là lệch lạc.
  • Flamingos đực đồng tính luyến ái cũng muốn nuôi con Flamingos đực đồng tính luyến ái cũng muốn nuôi con
    Cặp chim Flamingos đồng tính luyến ái lần đầu tiên được nhận ra cho thấy chúng cũng thèm nuôi con như những con cái. Carlos và Fernando (tên của cặp chim) đi ăn cắp trứng về để ấp. Mặc dù chuyện đồng tình luyến ái ở thú vật không phải là chuyện bất