độ mặn của muối

  • Tại sao nước mắt lại mặn? Tại sao nước mắt lại mặn?
    Ai cũng đã từng khóc, cho dù vui hay buồn đều có thể khiến người ra rơi nước mắt; hơn nữa, nước mắt của con người lại có vị mặn. Tại sao nước mắt lại mặn?
  • Bảng các đơn vị đo lường của Anh-Mỹ Bảng các đơn vị đo lường của Anh-Mỹ
    Trong vật lý, chiều dài (hay khoảng cách, chiều cao, chiều rộng, độ dài, kích thước, quãng đường v.v.) là khái niệm cơ bản chỉ trình tự của các điểm dọc theo một đường nằm trong không gian và đo lượng (nhiều hay ít) mà điểm này nằm trước hoặc sau điểm kia.