độ quyến rũ của phụ nữ

  • Phụ nữ bớt quyến rũ vì công việc căng thẳng Phụ nữ bớt quyến rũ vì công việc căng thẳng
    Tìm kiếm người yêu là thách thức đối với những phụ nữ đảm nhận công việc căng thẳng, bởi cơ thể họ sản xuất nhiều cortisol, một chất khiến họ trở nên kém hấp dẫn đối với đàn ông.