động đất kép

  • Giải mã động đất kép tại Iran Giải mã động đất kép tại Iran
    Địa chấn kép tại Iran xảy ra do hai mảng kiến tạo địa tầng cọ xát nhau theo chiều ngang. Chúng gần mặt đất nên có thể gây thiệt hại lớn về người và vật chất.