động vật lưỡng cư dạng giun

  • Phát hiện "gia đình" lưỡng cư dạng giun mới ở Ấn Độ Phát hiện "gia đình" lưỡng cư dạng giun mới ở Ấn Độ
    Các nhà khoa học vừa cho biết lần đầu tiên phát hiện một "gia đình" động vật lưỡng cư không chân mới, được đặt tên là Chikilidae (thuộc đại gia đình lưỡng cư dạng giun bí ẩn Caecilian) sống dưới lớp đất rừng ở đông bắc Ấn Độ.