đợt không khí lạnh

  • Mưa bất thường ở Nam Bộ Mưa bất thường ở Nam Bộ
    Trong mấy ngày vừa qua, mưa giông đã xuất hiện nhiều nơi ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Đặc biệt đã có mưa lớn ở Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Phước… Có phải đang bắt đầu vào mùa mưa?