điều chế thuốc giảm đau

  • Giảm đau bằng nọc rết Giảm đau bằng nọc rết
    Loài rết không mấy thân thiện với con người, thậm chí khi bị nó cắn nhẹ thì dị ứng, nặng có thể tử vong.