điều khiển công nghệ

  • 5 thứ sẽ biến mất trong vòng 5 năm tới 5 thứ sẽ biến mất trong vòng 5 năm tới
    5 năm là khoảng thời gian không lâu nhưng với sự phát triển rất nhanh của công nghệ thì chừng đó là đủ để một công nghệ hay một sản phẩm nào đó từng phổ biến và được dùng nhiều biến mất.