điều trị bệnh nấm đen Mucormycosis

  • Bệnh nấm đen (Mucormycosis) là gì? Bệnh nấm đen (Mucormycosis) là gì?
    Bệnh nấm đen còn gọi Mucomycosis (trước đây gọi Zygomycosis) là bệnh nhiễm trùng xâm lấn được đặc trưng bởi nhồi máu và hoại tử mô, tổn thương thường có màu đen.