điều tra dân số cho cá voi

  • Tổng "kiểm kê dân số" cá voi Tổng "kiểm kê dân số" cá voi
    Ngày 23/7 là ngày Toàn thế giới của cá voi và cá heo. Ngày này đã tuyên bố từ hơn một phần tư thế kỷ trước đây, khi chính thức cấm đánh bắt thương mại cá voi.