đo đạc dải ngân hà

  • Chân dung 360 độ của Dải Ngân hà Chân dung 360 độ của Dải Ngân hà
    Với dự án chân dung 360 độ, thu phóng được về Dải Ngân hà, các chuyên gia Mỹ đã cung cấp một cái nhìn hoàn toàn mới về cấu trúc và nội dung của hệ thống sao hình xoắn ốc này.