ảnh hưởng sức khỏe

  • Máy trị bệnh viêm mũi dị ứng Máy trị bệnh viêm mũi dị ứng
    Ngoài những nguyên nhân như: bụi, phấn hoa, bụi nhà, nước hoa, khói... thì thời tiết thay đổi thất thường lúc giao mùa cũng là nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng các bệnh...