ảnh hưởng sức khỏe

  • Không khí ô nhiễm gây hại cho tim Không khí ô nhiễm gây hại cho tim
    Các nhà khoa học vừa phát hiện ra rằng, bầu không khí bị ô nhiễm cũng là một nguyên nhân và nó còn tác động mạnh mẽ hơn cả những yếu tố kể trên.