ảnh khoa học

  • 14 tấm ảnh khoa học kỳ lạ 14 tấm ảnh khoa học kỳ lạ
    Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ thú của khoa học mà bạn chưa từng biết đến, với những hình ảnh đáng ngạc nhiên...
  • Ảnh khoa học đẹp nhất 2008 Ảnh khoa học đẹp nhất 2008
    Giải thưởng được trao hàng năm bởi Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ và tạp chí Science, dành cho các bức ảnh sử dụng công nghệ hiện đại để hiện thực hóa những chủ đề khoa học phức tạp.
  • Những hình ảnh khoa học đột phá nhất 2009 Những hình ảnh khoa học đột phá nhất 2009
    Giải thưởng Wellcome Images được trao bởi Wellcome Trust, một tổ chức nhân đạo chuyên tài trợ cho các nghiên cứu về sức khỏe.