ảnh photoshop

  • 20 bức ảnh hoàn hảo không hề photoshop 20 bức ảnh hoàn hảo không hề photoshop
    Những bức ảnh hoàn hảo được ghi lại bởi những nhiếp ảnh gia tài năng, lựa chọn thời điểm tuyệt vời không hề qua photoshop.
  • Đẹp hơn mà không cần Photoshop Đẹp hơn mà không cần Photoshop
    Các nhà khoa học người Mỹ vừa công bố thuật toán mới rất thông minh, qua đó phát triển một phần mềm giúp chỉnh sửa hình ảnh một cách tối ưu nhưng không làm thay đổi diện mạo thật.