Ếch thủy tinh

  • Sáu sinh vật kỳ diệu có thể nhìn xuyên thấu Sáu sinh vật kỳ diệu có thể nhìn xuyên thấu
    Các loài sinh vật có một cách tàng hình là trở nên trong suốt để ánh sáng đi thẳng qua cơ thể. Để làm được điều này, cơ thể sinh vật đó phải có các mô không phân tán hoặc hấp thụ ánh sáng chiếu vào.