ếch Goliath

  • Những đứa con khổng lồ của tự nhiên Những đứa con khổng lồ của tự nhiên
    Nếu bạn cho rằng những động vật khổng lồ đã tuyệt chủng từ thời khủng long, hãy nghĩ lại! Vì bạn sắp được giới thiệu với những con rắn nặng gần nửa tấn hay những con chim cao đến 2,5m…
  • Những loài ếch kỳ lạ trên thế giới Những loài ếch kỳ lạ trên thế giới
    Ngoài khả năng nuốt thức ăn với sự hỗ trợ của đôi mắt, một số loài ếch còn có đặc điểm kỳ lạ như đưa con ra từ miệng hay đẻ trực tiếp ra nòng nọc thay vì trứng.