ốc mượn hồn

  • Video: Tìm hiểu về loài ốc mượn hồn Video: Tìm hiểu về loài ốc mượn hồn
    Hermit Crab - tên thường gọi tại Việt Nam là Ốc mượn hồn - là những con tôm với chiếc thân mềm, dễ bị tổn thương và thường phải sống nhờ trong vỏ của những con ốc đã chết hoặc bất cứ vật rỗng nào mà chúng có thể tìm được và chui vừa vào.