Alain Meunier

  • Sao hỏa không "hiếu khách" như người ta vẫn nghĩ Sao hỏa không "hiếu khách" như người ta vẫn nghĩ
    Kết quả nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học Pháp và Mỹ công bố trên tạp chí Nature Geoscience số ra ngày 9/9 cho thấy sao Hỏa không phải là một hành tinh ấm áp, ẩm ướt và có thể tồn tại sự sống như những giả thuyết trước đây.