Alejandro Rico-Guevara

  • Puerto Rico thanh trừng khỉ Puerto Rico thanh trừng khỉ
    Giới chức quốc đảo Puerto Rico giết 800 con khỉ vì cho rằng chúng phá hoại đồng ruộng và các nguồn tài nguyên.