Alejandro Rico-Guevara

  • Loài chim ruồi tìm bạn tình như thế nào? Loài chim ruồi tìm bạn tình như thế nào?
    Có khả năng bay tại chỗ chính xác hơn cả trực thăng trong không khí, chim ruồi (Hummingbird) là một trong những sinh vật thú vị được nhiều nhà khoa học quan tâm và nghiên cứu.